header
कर्मचारी वर्ग
Team
डॉ .एम् .एस. सजीव

प्रधान वैज्ञानिक

ms_sajeev@rediffmail.com

Team
डॉ. ए . एन. ज्योति

प्रधान वैज्ञानिक

sreejyothi_in@yahoo.com

Team
श्री.सरवनन राजू

वरिष्ठ वैज्ञानिक

rajusar@gmail.com

Team
श्रीमती. नम्रता अंकुश गिरी

वैज्ञानिक

namrata_cft@yahoo.in

Team
चिंता प्रदीपिका

वैज्ञानिक

pradeepikactcri@gmail.com

Team
डॉ. कृष्णकुमार टी

वैज्ञानिक

krishnakumar.t@icar.gov.in